My Story – Můj příběh

Back in the 1980s, I worked in an electronics factory and we used to play a card-shedding game at lunchtime; follow suit and number, Jacks reverse direction, 8s miss a go. I became bored of that and started Tippexing some of the cards and adding my own rules. I gave the cards unusual names, just to keep the lads at the factory interested.

Fast forward to several years ago and I decided to design the cards, box and rules on my computer, make everything in Czech and English and have 1000 copies made. No market research, no focus group – just a game that I though would be fun for everyone. Now it’s your turn to play – are you ready?

The game is designed for 2-8 players. Age: for all ages as long as you can read.

——————————————————————————————

V osmdesátých letech jsem pracoval v továrně na elektroniku a v poledne jsme hrávali naší oblíbenou karetní hru; kde byla pravidla jako např. následovat barvu a číslo, Junek obrátil směr hry, 8s znamenala, že hráč nemohl v tomto kole hrát. Začalo mě to nudit a tak jsem Tippexovat některé karty a přidával svá vlastní pravidla. Dával jsem kartám neobvyklá jména, jen aby se stala hra pro chlapi v továrně zajímavější.

Před několika lety jsem se rozhodl navrhnout karty, krabičku a pravidla na svém počítači, udělat vše v češtině a angličtině a nechat si vyrobit 1000 kopií. Žádný průzkum trhu, žádná fokusní skupina – jen můj soubor vytvořených pravidel – hra, která by pobavila všechny. Nyní je řada na vás – jste připraveni?

Hra je určena pro 2-8 hráčů. Věk: pro všechny věkové kategorie, kdo umí číst.