How to Play? – Jak si hru zahrát?

Purchase a pack.
Open the pack.
Take out the two packs marked Level 1 and shuffle them.
Deal seven cards to each player.
Place the pack face down on the table.
Turn over the first card and place it face up alongside the pack.
First person to go is to the left of the dealer.
Players lay a card from their hand, following number or suit, or pick up from the deck.

The object of the game is to be the first to get rid of your cards.

The game is designed for 2-8 players. Age: for all ages.

——————————————————————————————

Kupte balíček karet.
Otevřete krabičku.
Vyjměte dvě malé krabičky označené Úroveň 1 a promíchejte je.
Rozdejte každému hráči sedm karet.
Umístěte zbylý balíček lícem dolů na stůl.
Začíná hráč po levici rozdávajícího, pokračuje se ve směru hodinových ručiček.
Hráči vynesou kartu z ruky a následují číslo nebo barvu nebo si z balíčku sejmou kartu.
Vítězí hráč, který se zbaví všech karet jako první.

Hra je určena pro 2-8.  Věk: pro všechny věkové kategorie.

 

 

 

%d blogerům se to líbí: