Můj příběh – My Story

V osmdesátých letech jsem pracoval v továrně na elektroniku a v poledne jsme hrávali naší oblíbenou karetní hru; kde byla pravidla jako např. následovat barvu a číslo, Junek obrátil směr hry, 8s znamenala, že hráč nemohl v tomto kole hrát. Začalo mě to nudit a tak jsem Tippexovat některé karty a přidával svá vlastní pravidla. Dával jsem kartám neobvyklá jména, jen aby se stala hra pro chlapi v továrně zajímavější.

Před několika lety jsem se rozhodl navrhnout karty, krabičku a pravidla na svém počítači, udělat vše v češtině a angličtině a nechat si vyrobit 1000 kopií. Žádný průzkum trhu, žádná fokusní skupina – jen můj soubor vytvořených pravidel, tak aby vyhovoval mně. Nyní je řada na vás – jste připraveni?

Back in the 1980s, I worked in an electronics factory and we used to play a card-shedding game at lunchtime; follow suit and number, Jacks reverse direction, 8s miss a go. I became bored of that and started Tippexing some of the cards and adding my own rules. I gave the cards unusual names, just to keep the lads at the factory interested.

Fast forward to several years ago and I decided to design the cards, box and rules on my computer, make everything in Czech and English and have 1000 copies made. No market research, no focus group – just my set of made-up rules just to suit myself. Now it’s your turn to play – are you ready?

Jak si hru zahrát? – How to Play?

Purchase a pack.
Open the pack.
Take out the two packs marked Level 1 and shuffle them.
Deal seven cards to each player.
Place the pack face down on the table.
Turn over the first card and place it face up alongside the pack.
First person to go is to the left of the dealer.
Players lay a card from their hand, following number or suit, or pick up from the deck.
The object of the game is to be the first to get rid of your cards.

All cards and rules booklet contain both Czech and English instructions.

    

Kupte balíček karet.
Otevřete krabičku.
Vyjměte dvě malé krabičky označené Úroveň 1 a promíchejte je.
Rozdejte každému hráči sedm karet.
Umístěte zbylý balíček lícem dolů na stůl.
Začíná hráč po levici rozdávajícího, pokračuje se ve směru hodinových ručiček.
Hráči vynesou kartu z ruky a následují číslo nebo barvu nebo si z balíčku sejmou kartu.
Vítězí hráč, který se zbaví všech karet jako první.

Hra je určena pro 2-8.  Věk: pro všechny věkové kategorie.

Purchase

Please order your Flaps Card Game using one of the PayPal buttons below.

All cards and rules booklet contain both Czech and English instructions.

    

Customers in the Czech Republic can also order using the pay on delivery system. Please send your name and address by emailing us at sales@flapscard.com if you would like to order using this method. The cost is CZK 210.00 plus 100 postage and post office fees.

CZK 210.00 plus 70 postage within the Czech Republic
GBP 6.89 plus 4.70 postage within the United Kingdom
EUR 8.25 plus 5.50 postage within the European Union
USD 9.20 plus 9.00 postage within the continental United States

If you live outside the areas listed above, please email us at sales@flapscard.com for a delivery quote.

Obchod

Vaší rodinnou hru Flaps můžete objednat přes PayPal pomocí kreditní karty (viz. dole). Každý set hry je zaslán v bublinkové obálce. Skládá se z hlavní krabice se třemi krabičkami uvnitř a herním manuálem.

   

Všechny karty i pravidla jsou v česko-anglické mutaci.

Kupující v České republice má možnost si ji nechat poslat doporučeně Českou poštou (+ 70 Kč). Platí se předem bankovním převodem nebo si ji nechat zaslat na dobírku (+ 100 Kč) Českou poštou. V tomto případě prosím zašlete na e-mail sales@flapscard.com Vaše jméno a adresu doručení.

CZK 210.00 + 70 poštovné v České republice